Séria festivalov tradičnej kultúry v údolí Bodvy

 

V minulosti bolo bežné stretávanie sa obyvateľov pri každodenných aktivitách či už pracovných, alebo pri zábave. Rôzne vekové skupiny sa už dnes nestretávajú pri spoločných aktivitách, čo vedie k prerušenie medzigeneračných väzieb a strate identity vidieckych komunít.  V dôsledku rozdelenia kedysi jedného historického územia – Turnianskej stolice štátnou hranicou sa tiež pretrhli kultúrne a spoločenské väzby ktoré sa vyvíjali po stáročia.

Obnovenie medzigeneračných a cezhraničných väzieb je hlavným cieľom projektu „ Séria cezhraničných festivalov tradičnej kultúry v údolí Bodvy“ ktorého realizátorom je obec PederBódvaszilasi Református Egyházközség. Realizáciu projektu finančne podporil Višegrádsky fond.