Projekt rieši  obnovenie cezhraničných vzťahov obyvateľov bývalej Turnianskej stolice a zanikajúce medzigeneračné  ale aj komunitné väzby.  Aktivity projektu sú zamerané na oživenie nielen spoločenského života, ale aj na znovu nadviazanie kontaktov obyvateľov na dvoch stranách hranice prostredníctvom prezentácie   folklóru , zvykov, remesiel a gastronómie. na troch medzinárodných festivaloch.

  1. Jarný festival Bódvaszilas (HU)
  2. Letný festival Peder (SK)
  3. Dožinkový festival Peder (SK)

Jarný festival Bódvaszilas bude zameraný na prezentáciu tradičnej gastronómie, folklóru a zvykov formou prezentácie prípravy a ochutnávky tradičných jedál varených v jarnom období a vystúpením miestnych ľudovoumeleckých súborov.

Letný festival Peder bude zameraný na  prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry – to znamená prezentáciu tradičných remesiel, varenie tradičných jedál, vystúpenia ľudových speváckych a tanečných súborov, ale aj amatérske divadlá, ktoré predvádzajú hry zo života bežného obyvateľstva.

Dožinkový festival Peder bude zameraný  na prezentácii dožinkových zvykov , varením lekváru,  a na  prezentáciu a ochutnávky tradičných jedál.

Program festivalov bude zostavený tak, aby sa aj návštevníci mohli aktívne zapojiť do programu  formou súťaže vo varení tradičných kotlíkových jedál a vyskúšaním prezentovaných remesiel.